Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
I början på september kommer ytterligare utrustning på plats.

Sedan skall vi hålla styrelsemöte och diskutera med maskingruppen om ytterligare investeringar.

Vi kommer att hänga upp en önskelista på anslagstavlan med maskingruppens tankar samt ge en möjlighet att komma med önskemål från medlemmarna.

Mer info inom kort.