Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
Träningsutrustningskommitten  skall hantera följande uppgifter:

Undersöka vad medlemmarna vill ha inköpt för träningsutrustning under träningsåret 2018.

I uppdraget ingår:   offert , montering och logistiklösningar av den nya utrustningen.

Vi tänker oss att gruppen består av 3-5 personer som alla är medlemmar i föreningen City Gym

.Inom gruppen utses en ansvarig gruppledare som ansvarar inför styrelsen.

Kommitten äskar medel av styrelsen för sitt uppdrag och beslut tas av styrelsen.

(årsmötet har lagt en budget på 275 000 kr för 2018 )

Vi vill att du/ni som är intresserad av uppdraget lägger en presentation på sig självi brevlådan på gymet senast den 31 mars-2018.

Kontaktuppgifter: Namn , mobil , mailadress samt en kort presentation av sig själv ochvarför just du skall vara med i denna grupp.

Styrelsens krav.   Medlem i City Gym och ett brett förtroende hos medlemmarna.