Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
Bäste medlem.                  
Styrelsen har beslutat att ändra på betalningsrutinerna av träningsavgiften på 1500 kr till en gång om året.
                     
From sista december 2014 så skall hela avgiften på 1500 kr betalas in i förskott för träningsåret 2015.
Utskick kommer att göras och gäller som information angående denna nya regel och vi kommer att kommande år skicka
ut påminnelser om träningsavgiften i nov-dec.            
 
 
 
     
                     
§6.Avgifter och insatser (stadgarna)              

Medlem skall betala förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

 

                     
 
 
       
 
 
 
                     
 
   
                     
           
                     
Vi vill att ni också informerar oss om ni bytt adress och att ni alla även skickar mobilnumret till oss. -Vi
kommer att skicka sms-påminnelser till alla som inte betalat i tid nämligen.      
Observera! -Det skall vara medlemmens uppgifter….inte nån annans!        
När ni betalar nu i december så fyll i nedanstående information som meddelande vid internetbetalningen:
                     
                     
bankgiro 943-7153 Sparbanken i Karlshamn Ja tack  -skicka intyg på träningsavgiften  
                 
                     
namn   medlemsnr mobilnummer Ev. adressändring