Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
april 12, 2016

Om hjärtstartare (defibrillator)

Hjärtstartare är en apparat som används för att behandla ett plötsligt hjärtstopp kallas för hjärtstartare, defibrillator eller AED. (Automatisk Extern Defibrillator)
Defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. När apparaten avger en elstöt så ”av-flimrar” den det flimmer (elektriskt kaos) som pågår i hjärtat vid ett hjärtstopp. Vid en lyckad defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm.

Denna moderna typ av hjärtstartare har länge används inom akutsjukvården. Sedan flera år tillbaka kan vem som helst använda en hjärtstartare utan någon som helst sjukvårdsutbildning.

Apparaten guidar användaren med röst och symboler, alt text beroende på modell. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering. Eller om du bara behöver ”stödja” hjärtat genom HLR (hjärt-lungräddning).

Enkel funktion. Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda. Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. Det finns flera olika modeller av halvautomatiska/helautomatiska hjärtstartare, de flesta lämpar sig mycket bra för personer utan sjukvårdsutbildning.