Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
oktober 13, 2018

Som anslaget beskrev så var det en önskelista som sattes upp och att alla inte kunde förvänta sig att få det de önskade.

Önskemålen var många och "spretade" i sina användningsområden.

Styrelsen har en budget från årsmötet att förhålla sig till och har sträckt sig lite mer än vad som beslutats , i ett försök

att tillmötesgå medlemmarna utan att riskera ekonomin.

Den listan som presenterades från maskingruppen...Conny & Leif -innehöll önskemål för ca 320 000 kr.

Styrelsen beviljade ca 200 000 kr. -Och detta enligt stadgarna och den policy som ligger till grund för verksamheten.

 

Från stadgarna:

 

§1.Ändamål  

Föreningen City Gym har till ändamål att bevara och befrämja intresset för styrketräning och att inom Karlshamns   kommun bereda sina medlemmar att utöva sådan träning.  

 

Till detta kommer vår verksamhets policy...som lyder enligt följande:

 

City Gym i Karlshamn verkar för att främja folkhälsan genom att tillhanda hålla bra träningsmöjligheter med hög kvalite på utrustning ,

god tillgänglighet och ett lågt pris för medlemmarna.

Inriktningen är styrande i föreningens investeringar och är inriktad på "klassisk" styrketräning och arena för utövare av kroppskultur.

 

Med denna som vägledning så har följande investeringar gjorts och kommer att levereras inom en ca månad. -Detta kommer eventuellt att innebära

en "stängd" dag för montering och en ommöblering och nytänk inom logistiken på gymet.

Om detta återkommer vi på hemsidan och anslagstavlan.

 

Inköpen:

Eleiko skivstång tjockt grepp

Nya hantlar (ersätter de äldsta)

Handtagstavlor (vissa medlemmar har problem med att hänga tillbaka använda handtag)

Cybex flyes/rear delt maskin (ersätter den gamla)

Trappmaskin (ny maskin till fitnessrummet)

Plate loaded overhead press ( ersätter gammal axel/vadmaskin bultad i väggen)

Benpress cybex plate loaded (ersätter gammal benspark -ev ny sådan till våren)

Nya gummivikter och nya hopprep som komplement.

 

Dessutom lämnar vi tillbaka sittande flyes maskin....det har varit mycket klagomål på denna.

 

Med förhoppning om nöjda medlemmar Robert Sörensen ordförande