Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
februari 3, 2016

Årsmötet genomfördes på effektiva 30 minuter.

Årsredovisningen var som vanligt i positiv anda då det inte finns några skulder och över 1 miljon i tillgångar.

Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat och klart.

Även alla val kommer att redovisas samtidigt.

 

Verksamhetsplanen lades om gällande träningsavgiften som kommer att höjas under 2017 och 2018 med 250 kr

per år från 1500 till 2000 kr till 2018. -Inga förändringar i övrigt för medlemmarna. -Detta görs enbart för att komma

i fas med att allt blir dyrare och för att säkerhetsställa driften i minst 10 år framåt.

-Tilläggas kan göras att vi inte höjt träningsavgiften från starten av gymet 1987 dvs ingen höjning på drygt 30 år.

-Vi kommer även att göra ett utskick till alla medlemmar angående detta framöver.

Läs mer på hemsidan när Årsmötesprotokollet är justerat.// Robert Sörensen Ordförande

 

( valen på årsmötet plus årsmötesprotokoll är nu utlagda )