Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Regler och avgifter

Detta förväntar vi oss av dig angående regler och avgifter:

 

Allmänna ordningsregler:

 - Ha alltid med er ert medlemskort,detta gäller både medlemmar och anhöriga bosatta på samma adress.

-Utan medlemskortet så blir ni avvisade från lokalen,det finns kontrollanter på gymet.

-På gymet tar vi alltid av ute-skor och använder bara inne-skor.

-Tag upp alla vikter från golvet. -Det är ok om vikterna står i viktställen el. hänger på maskinerna.

-Använd inte talk/magnesium. -Släpp inte hantlar/viktstänger i golvet -de böjs.

-Lämna inte vattenflaskor , kläder , snus och dylikt efter er någonstans på gymet.

 

Avgifter:

-Taggen kostar 500 kr i pant (detta är insatsen enligt stadgarna,denna summa får man tillbaka vid byte av medlemskap , ej om föreningen upphör)

-Medlemsbyten är bara tillåtna genom ordföranden.-ALL medlemsförsäljning/överlåtelser sker bara genom ordföranden!

-Träningsavgiften är  2000 kr from år 2018 och betalas varje helår i förskott sista december .

-Om avgiften inte är betald innan sista december blir det en förseningsavgift på 100 kr och är den heller  inte betald innan sista januariri så tillkommer en ytterligare förseningsavgift på 100 kr och 1 mars avaktiveras taggen och ärendet skickas till kronofogden enligt påskrivet avtal.

-Medlemmen måste vara 18 år och godkännas av ordföranden.

-Medlemmen skriver på ett kontakt med 12 månaders uppsägning.

-Vid  uppsägning av medlemskapet kontaktas ordföranden och denne informerar om rutinerna därom.

-Uppsägning måste ske skriftligt till ordföranden och räknas från det datum då ordföranden får denna uppsägning i sin hand.

-Alla anhöriga som är folkbokförda på samma adress som medlemmen får följa med och träna fritt på gymet.

-Villkoret är att de anhöriga är registrerade i Mörrums Styrkelyft och har erhållit träningskort.(se flik Mörrums Styrkelyft)

-Medlemmar som tar med sig/släpper in obehöriga på gymet blir polisanmälda för olaga intrång och får ej fortsätta att träna hos oss , de blir uteslutna från föreningen och dessutom skickade till kronofogden.

-Observera att vid alla uteslutningar så måste man betala 12 månader framåt enligt påskrivet avtal.

-Ordföranden har mandat att utesluta ej önskvärda medlemmar efter årsmötesbeslut taget 20090216 och som lagts till föreningens stadgar.-Mandatet gäller bara ordföranden som ansvarar för medlemsförsäljningen.

-Avtalet är giltigt och har stämts av med både kronofogdemyndigheten och polisväsendet.

-Barn under 16 år får bara vistas på gymet i målsmans sällskap och ansvar.(försäkringsregler)

-Hemmaboende ungdomar över 16 år får låna medlemmens (mor el. fars) tagg och träna själva på gymet.  

Kvitto på träningsavgiften: ">