Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Överlåtelse av medlemskap

Observera att detta bara är utseendet på dokumentet och att en överlåtelse endast kan ske genom föreningens ordförande för att vara giltig.-Det är absolut förbjudet att överlåta medlemskap utan ordförandes medgivande.-Läs mer under regler & avgifter samt under stadgar.

 

Överlåtelse:   __________________________________________

                       Medlemmens namn & medlemsnr överlåter sitt medlemskap:

 

 

Den nye medlemmens uppgifter:

 

_______________________          ________________        ________      _________     __________               namn                                               adress                             postnr            ort                       telnr

 

_________________

födelsenr. 10 siffror

 

Avgiften för att träna på City Gym är på 2000 kr årligen.-Avgiften erläggs med 2000 kr sista dec (för kommande år)

Medlemmen betalar en "pant" för taggen till gymet på 500 kr som återbetalas den dag man säljer sin andel (enligt reglerna) till en annan person.

Vid varje månads försening av betalningen läggs 100 kr på grundavgiften och efter 2 månaders försening blir taggen avaktiverad och ärendet skickas till kronofogden. -Inga återbetalningar är då aktuella. -Kontraktet är vattentätt , vi har alltid fått betalt genom kronofogdemyndigheten de gånger detta har aktualiserats.

 

Jag har tagit del av Föreningen City Gyms stadgar , avgifter och regler och även undertecknat ett kontrakt

med föreningen City Gym. Jag har förstått mina rättigheter och skyldigheter  och undertecknar utan reservation nedan.

 

___________________________________________

underskrift köpare/ny medlem , Karlshamn   datum