Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Valen årsmötet

Ordförande Robert Sörensen ( hedersordförande  )

 

v.Ordförande Ulf Johansson vald tom feb-2020

Kassör Håkan Folkesson ( hedersledamot  )

Ledamot Ulf Melander vald tom feb-2020

Ledamot Christer Thomasson vald tom feb-2020

 

Ledamot Christer Pettersson tom feb-2021

Ledamot Jonas Ekeblad tom feb-2021

Ledamot Perti Klem tom feb-2021

Ledamot Per Gummesson tom feb-2021

 

suppleant Henric Börjesson tom feb-2020

suppleant Mikael Karlsson tom feb-2020

 

Revisorer

Extern revisor  -Sjöholms Revisionsbyrå AB

Revisor Patrik Johansson tom feb-2020

Revisor Lars Johansson tom feb-2020

 

Valberedning

Magnus Frih ledamot tom feb-20