Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Tävling

Vi har lagt en tävlingsbudget varje år för att stimulera till tävlande.

 

City Gym betalar följande:

Förbundsavgift hos www.skkf.org

Tävlingslicens för den tävlande

Startavgift för den tävlande

 

Dessutom ger vi ett engångsbelopp i efterskott till varje tävlande som skall täcka: -Resor , hotell mm på 1000 kr.

 

Om den tävlande inte kommer till start så betalas inte de 1000 kr ut.

 

Kontakta tävlingsansvarig Robert Sörensen  (obs! -endast medlemmar får tävla för oss)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------