Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Mötesprotokoll för City Gym Karlshamn

Här kan du ta del av föreningens mötesprotokoll.


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "

januari 1, 1970
", "", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1

januari 1, 1970
", "x2", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Mötesprotokoll för 2018 har avhållits

// Defaults
Senaste /city-gym/motesprotokoll/