Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Konstituerande möte på City gym torsdagen 1 mars 2018

Närvarande: Robert S. Håkan F. Ulf J. Christer T. Ulf M. Christer P.Jonas E. Mikael K. Torbjörn S. Pertti K.

§1 Mötet öppnande.

Robert S förklarade mötet öppnat

§2.Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare.

Ordförande Robert S. sekreterare Torbjörn S. protokolljusterare Pertti Klem.

§3.Ansvarsområden

Robert Sörensen. Ordförande/medlemsförsäljning/övergripande ansvar.

Håkan Folkesson. Kassör/medlemsförsäljning, svetsarbete lagning mm.

Ulf Johansson. Vice ordförande, plåtarbeten installation mm.

Torbjörn Svensson. Medlemsregister City Gym, sekreterare.

Christer Pettersson. Anhörigregister.

Magnus Nilsson. Elinstallation mm.

Ulf Melander. Lås entre övervakning mm.

Christer Thomasson. hjärtstartare och dess skötsel

Pertti Klem. Kläder, lagning montering av maskiner mm.

Jonas Ekeblad. Suppleant.

Mikael Karlsson. Suppleant

.Maskingruppskommitte med ansvar för inköp/montering/lagning av träningsutrustning

.En grupp på 3-5 personer med en gruppledare som ska medverkar på styrelsemötet och som är ansvarig inför styrelsen. Beslutet tas i styrelsen

Underhållskommitte med ansvar för målning och underhåll av lokal.

En grupp på 3-5 personer med en gruppledare som ska medverkar på styrelsemötet och som är ansvarig inför styrelsen. Beslutet tas i styrelsen.

§4. Firmatecknare.

Robert Sörensen. Håkan Folkesson. Torbjörn Svensson. Alltid 2 i förening.

§5, Mötets avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarde mötet avslutat.

OrdförandeSekreterare ProtokolljusterareRobert SörensenTorbjörn SvenssonPertti Klem