Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Budget för 2019:

 

Intäkter:

100.Träningsavgifter 1 000 000 kr

Totala intäkter  1 000 000kr

 

 

Utgifter: 

200.Investeringar & Förbättringar 300 000 kr

300.Hyror  465 000 kr

400.Fasta installationer   5 000 kr

500.Städ,sophantering 170 000 kr

600.Kontorsmaterial 20 000 kr

700.Förbundsavgifter 0 kr

800.Tävling 0 kr

900.Stim , årsmöte , spik , vajer mm. 12 000 kr

1000.Bank revisor 28 000 kr

 

Totala utgifter    1 000 000 kr