Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Styrelsen

Organisationsnr Ideell Förening:  836200-9659

Strömmavägen 2, 374 32 Karlshamn    http://kartor.eniro.se/m/9AFBb

 

Organisation:

Robert Sörensen ordförande , -övergripande ansvar , talesman föreningen , medlemsförsäljning                 

Ulf Johansson v.ordf. plåtarbeten och övrig hantering runt omkring detta

Håkan Folkesson kassör , -all ekonomihantering, intyg ansvar maskinpark mm 

Per Gummesson -ledamot ansvarig underhåll , målning mm

Christer Thomasson ledamot ansvarig hjärtstartare och dess skötsel

Christer Pettersson ledamot -medlemsregister/Mörrums Styrkelyft

Pertti Klem  ledamot -ass. maskinpark , träningskläder

Ulf Melander ledamot -entresystem , doping & polisärenden

Jonas Ekeblad ledamot -deklarationsansvarig

Mikael Karlsson suppleant

JHenric Börjesson suppleant

 

Gymet som är på 540 m2 är ej öppet för allmänheten och medlemsantalet är begränsat till 500.

City Gym startades 1987 -är enligt många det bästa och finaste gymet i Karlshamn -utan tvekan billigast att träna på.

Medlemmarna har egen tagg till entren och eftersom gymet är öppet mellan 05,00 - 23,00 året runt så kan alla träna när det passar dem. ( 23,00 - 05,00 är gymet larmat -detta innebär att alla måste gå ut senast 23,00 )

-Detta medför minimal trängsel och en oerhörd frihet att träna hur mycket och när man vill.